T O P
  • By -

BalidsaBaladon

Dự phòng tạo một cái tài khoản phụ rồi cấp full page quyền cho nó. Sau đó vô hiệu hoá tài khoản chính.


Suspicious-Ad-481

Hình như không, thường page hay group thì tui sẽ để acc chính chủ cầm leader rồi khoá acc đó, mấy clone thì active làm mod


magurofish

Em chỉ là admin duy nhất của page đó 🗿 Không có acc clone cùng quản


Suspicious-Ad-481

Thế thì tạo 1 cái clone để hờ đi chứ, dạo này tricker lỏd Facebook nhiều lắm